باربری، اتوبار، اسباب کشی کرج و تهران

باربری عدالت بار

بصورت شبانه روزی آماده دریافت تماسهای شما برای همکاری میباشیم. با ما تماس بگیرید

شعبه کرج 026 34201163
شعبه تهران 021 44163528   021 44162036
مدیریت (نامداری) 0919 597 8798 WhatsApp & Telegram

We Fold and Carry HOME or OFFICE FURNITURES

Contact us when ever you want, we are 24 hours online

Karaj office 026 34201163
Tehran office 021 44163528   021 44162036
Management (+98)0919 597 8798 WhatsApp & Telegram

تماس فوری
طراحی و ساخت توسط گروه طراحان آینده برتر