باربری، اتوبار، اسباب کشی کرج و تهران

باربری عدالت بار

دارای لوح تقدیر مردمی در سالهای 95 و 96

اثباب کشی در کمترین زمان
حمل وسایل سنگین توسط پرسنل قدرتی و حرفه ای و ورزیده و مجرب
حمل بار و وسایل سنگین
انتقال اصولی وسایل سنگین
پرسنل قدرتمند برای حمل بار
حمل وسایل سنگین توسط پرسنل قدرتی و حرفه ای و ورزیده و مجرب
پک دقیق وسایل
انجام پک کردن و جاگذاری بسته ها در خودروهای مخصوص حمل بار
ماشین آلات به روز
استفاده از خاورهای ۶متری vip کف آیینه ای. دیواره موکت کاری شده
عایق شده و مختص اسباب کشی
پرسنل قدرتمند برای حمل بار
دارای خاورهای 6 متری و 7 متری واقعی
بسته بندی و جابجایی دقیق اثاث
اسباب کشی مدیریت شده
محافظت لوازم در شرایط آب و هوای بارانی و نامساعد
پرسنل قدرتمند برای حمل بار
اسباب کشی وسایل منزل
پک دقیق وسایل
جابجایی وسایل سنگین توسط پرسنل قدرتمند
ماشین آلات به روز
استفاده از کامیونتهای مخصوص حمل بار
عایق شده و مختص اسباب کشی
پرسنل قدرتمند برای حمل بار
حمل اثاثه
پک دقیق وسایل
بسته بندی و بارگیری منظم
ماشین آلات به روز
استفاده از کامیونتهای مخصوص حمل بار
عایق شده و مختص اسباب کشی
تماس فوری
طراحی و ساخت توسط گروه طراحان آینده برتر